Weekly market, Kushtagi, Karnataka

Cow jeweller, Kushtagi market