#botd

Plum-headed Parakeet | Sawai Madhopur, Rajasthan #153 botd