#botd

Grey-chinned Minivet | Eaglenest, Arunachal Pradesh #botd 63