#botd

Chestnut-tailed-Minla | Eaglenest, Arunachal Pradesh #botd 116