Pakke Tiger Reserve, Nov 2013

SLATY-BACKED FORKTAIL