Pakke Tiger Reserve, Nov 2013

Rufous-bellied Hawk-eagle [juv]